EET při vracení zálohovaných obalů

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás upozornit, že na základě Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, jsme nuceni upravit dosavadní způsob vracení vratných obalů.

Abychom vyhověli podmínkám stanovených Zákonem, je nezbytné, abyste prázdné obaly, které budete chtít vrátit při rozvozu zboží naším řidičem, nahlásili již při objednávání zboží. Tím zajistíme, že doklad, který Vám řidič doveze, již bude obsahovat patřičné kódy a bude na částku, kterou skutečně hradíte, tedy na částku za zboží upravenou o hodnotu vrácených obalů.

Pokud nebude možné nahlásit počet vratných obalů již při objednání zboží, je možné vydávat a zasílat Vám daňový doklad s patřičnými údaji elektronickou cestou na Vaši e-mailovou adresu, a to za každý nákup hrazený v hotovosti. Tento daňový doklad nenahradí potvrzení o přijetí hotovosti při převzetí zboží, řidič převzetí hotovosti stvrdí svým podpisem na dodacím listě.

Aby tento postup odpovídal příslušným ustanovením Zákona a důvodové zprávě vydané Finanční správou, musíme Vás požádat o vyslovení souhlasu s touto formou a o sdělení Vaší e-mailové adresy pro zasílání dokladů.

V případě potřeby dalších dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.