Prodej zboží s prošlou minimální dobou trvanlivosti

Prošlé potraviny a nápoje, t.j. zboží s prošlou dobou minimální trvanlivostí (na zboží uvedeno: minimální trvanlivost do DD/MM/RRRR) je možné prodávat i po uplynutí této lhůty, splní-li prodávající následující tři podmínky, a sice: a) zboží je nezávadné, b) je nabízeno odděleně od ostatního zboží, c) je zřetelně označeno jako prošlé.

Zákon č. 110/1997 Sb., §11 odst. 1, písmeno d) v platném znění.